Att mobiltelefoner som är påslagna kan störa annan elektronisk utrustning har varit känt under lång tid. Forskning visar att påslagna mobiltelefoner och eventuellt även andra elektroniska föremål kan störa den för offpiståkare livsnödvändiga lavinsändaren! Det rekommenderas att vid tillfällen då lavinsändare används för sökning ska mobiltelefoner stängas av.

Det har viskats, funderats och undrats om inte telefoner stör lavinsändare om de är för nära varandra på kroppen. Än så länge har det saknats entydiga forskningsresultat och rekommendationer. Ny forskning från Alaska University visar att vanliga elektroniska prylar påverkar och stör ut signaler från lavinsändare bara om de är för nära den sökande enheten. Olika avstånd från lavinsändaren rekomenderas men nu höjer allt fler rösterna för att man helt ska stänga av sina telefoner när man söker med lavinsändare.

Hur fungerar en lavinsändare?

Den kanske enskilt viktigaste delen i en offpiståkares säkerhetsutrustning. Transceivern, som den också kallas, sänder ut en signal (457 khz) som gör att man via andra lavinsändare i sökläge, metodiskt kan söka av och påbörja så kallad kamraträddning (räddning av sitt åksällskap). Att veta hur denna process går till är viktig och man kan inte träna för mycket på det innan man ger sig ut. Alla tillverkare av lavinsändare har sedan lång tid tillbaka nått en överenskommelse, vilket gör att oavsett tillverkare, går det att söka efter en begravd sändare. Lavinsändare är idag en del av standardutrustningen för skidåkare som vistas i offpistterräng. De första sändarna introducerades under nittiotalet och har sedan dess blivit både mer lättanvända, pålitliga och framförallt har flera privatpersoner investerat i en. 

Genom att flera personer i åksällskapet har lavinsändare kan man, om olyckan är framme och en person blivit begravd under snömassor, påbörja en triangulering och sökning av den begravda personen på plats. Detta har visat sig vara den enskilt viktigaste metoden för att gräva upp och därmed överleva laviner.

Vilka prylar stör? 

John Barkhausen, vid Alaska University, såg i sin studie från 2012 att vanliga elektroniska enheter så som telefoner, kameror och musikspelare inte påverkar den sändande enheten, alltså normalläget på lavinsökaren. Studien visare dock att lavinsändare i sökläge påverkas av elektronisk utrustning inom ett avstånd av 40cm. De blir mindre precisa i sin bedömning och riskerar att visa fel avstånd till enheter i sändläge.

I takt med att vi tar med oss fler elektroniska prylar ut på berget, telefoner, hjälmkameror med wifi, filmkameror etc, så riskerar man således att slå ut den bästa försäkringen man har på berget, lavinsändare och kamraträttning. Nya riktlinjer är att vid sökläge, ha ett minimumavstånd på 40 cm mellan elektroniska prylar och lavinsändare. Andra experter talar istället om ett minimum på 60 cm och at mobiltelefonen måste vara avstängd.

Stäng av mobilen! 

Lavinforskaren Manuel Genswein, en auktoritet inom området, rekommenderar att mobiltelefonen ska vara helt avstängd när man söker. Han har i sina studier kunnat se att bäst resultat uppnås om all elektronisk utrustning utöver lavinsändare är helt avstängda när det kommer till sökning. Risken är annars att man får en så kallad ”spöksignal” från helt fel håll eller riktning och värdefull tid kan då gå förlorad.

Effekten från elektronisk utrustning har som störst påverkan på lavinsändaren när man är långt ifrån den sändare man söker, och reduceras ju närmare källan till söksignalen man kommer. Den långa räckvidden gör att signalen är extra känslig för störningsmoment. 

Att öva med sin utrustning skyndar på möjligheten att genomföra en snabb och effektiv räddning av en begravd person. För att få en så effektiv och tillförlitlig sökning som möjligt bör man träna regelbundet med sin sökare. Gör en rutin av att stänga av mobiltelefonen och komm ihåg at hålla lavinsändaren i handen rakt ut från kroppen vid sökning.