Jämför med:
Skidortens namn Användarnas betyg Nybörjare Medelsvårt Avancerat Expert Pister
Öppna/Total
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 7 % 33 % 59 % 0/5
Senast uppdaterad: 3/3
0 % 57 % 43 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 24/3
0 % 2 % 98 % 0 % 0/6
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 11 % 89 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 11 % 89 % 0 % 0/8
Senast uppdaterad: 10/3
0 % 52 % 28 % 20 % 0/5
Senast uppdaterad: 24/8
0 % 0 % 100 % 0 % 0/5
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 0 % 100 % 0 % 0/1
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 100 % 0 % 0 % 0/1
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 100 % 0 % 0 % 0/1
Senast uppdaterad: 10/3
0 % 100 % 0 % 0 % 0/4
Senast uppdaterad: 18/11
0 % 76 % 24 % 0 % 0/5
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 39 % 22 % 39 % 0/7
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 100 % 0 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 8 % 92 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 100 % 0 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 45 % 39 % 16 % 0/4
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 50 % 50 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 18 % 82 % 0 % 2/3
Senast uppdaterad: 16/3
0 % 48 % 52 % 0 % 0/8
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 32 % 51 % 17 % 0/28
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 33 % 67 % 0 % 0/6
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 31 % 69 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 24/3
0 % 100 % 0 % 0 % 0/4
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 68 % 33 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 10/3
0 % 15 % 85 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 1/4
0 % 38 % 63 % 0 % /2
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 100 % 0 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 100 % 0 % 0 % 0/4
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 50 % 50 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 23 % 44 % 33 % 0/5
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 18 % 64 % 18 % 0/5
Senast uppdaterad: 30/8
0 % 16 % 66 % 18 % 0/6
Senast uppdaterad: 4/3
0 % 0 % 100 % 0 % 0/1
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 14 % 86 % 0 % 0/4
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 47 % 53 % 0 % 0/9
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 100 % 0 % 0 % 0/4
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 50 % 33 % 17 % 0/6
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 43 % 57 % 0 % 0/7
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 18 % 82 % 0 % 0/7
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 25 % 75 % 0 % 0/5
Senast uppdaterad: 16/3
0 % 30 % 47 % 23 % 0/6
Senast uppdaterad: 1/4
0 % 20 % 80 % 0 % /5
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 40 % 60 % 0 % 0/7
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 100 % 0 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 10/3
0 % 25 % 42 % 33 % 2/4
Senast uppdaterad: 2/4
0 % 72 % 22 % 6 % 0/18
Senast uppdaterad: 16/3
0 % 70 % 30 % 0 % 0/6
Senast uppdaterad: 10/3
0 % 48 % 52 % 0 % 0/7
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 38 % 49 % 12 % 0/12
Senast uppdaterad: 24/8
0 % 100 % 0 % 0 % 0/1
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 43 % 57 % 0 % 0/5
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 16 % 84 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 8 % 31 % 61 % 0/3
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 73 % 27 % 0 % 0/4
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 40 % 60 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 38 % 62 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 26 % 47 % 27 % 0/6
Senast uppdaterad: 16/3
0 % 28 % 43 % 30 % 1/8
Senast uppdaterad: 14/3
0 % 36 % 48 % 16 % 0/9
Senast uppdaterad: 2/3
0 % 0 % 100 % 0 % 0/1
Senast uppdaterad: 20/3
0 % 7 % 66 % 27 % 0/8
Senast uppdaterad: 28/2
0 % 58 % 42 % 0 % 0/5
Senast uppdaterad: 17/3
0 % 42 % 32 % 26 % 0/4
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 44 % 56 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 56 % 44 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 64 % 36 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 100 % 0 % 0 % 0/6
Senast uppdaterad: 15/3
0 % 61 % 39 % 0 % 0/4
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 100 % 0 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 10/3
0 % 29 % 71 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 0 % 100 % 0 % 0/1
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 13 % 87 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 41 % 24 % 35 % 0/11
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 6 % 94 % 0 % 0/6
Senast uppdaterad: 16/3
0 % 46 % 42 % 12 % 0/7
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 0 % 100 % 0 % 0/1
Senast uppdaterad: 17/3
0 % 29 % 61 % 11 % 0/9
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 0 % 100 % 0 % 0/4
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 26 % 74 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 100 % 0 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 4 % 96 % 0 % 0/4
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 17 % 83 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 49 % 51 % 0 % 0/7
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 25 % 75 % 0 % 0/5
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 100 % 0 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 4/3
0 % 33 % 67 % 0 % 0/6
Senast uppdaterad: 20/11
0 % 36 % 53 % 11 % 0/15
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 33 % 67 % 0 % 2/3
Senast uppdaterad: 10/3
0 % 100 % 0 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 18 % 36 % 47 % 0/5
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 100 % 0 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 1/4
0 % 52 % 48 % 0 % /2
Senast uppdaterad: 24/8
0 % 71 % 29 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 25/4
0 % 37 % 63 % 0 % 0/12
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 14 % 86 % 0 % 0/4
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 0 % 100 % 0 % 0/1
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 8 % 58 % 34 % 0/5
Senast uppdaterad: 22/4
0 % 45 % 44 % 11 % /12
Senast uppdaterad: 16/3
0 % 16 % 43 % 41 % 0/3
Senast uppdaterad: 1/9
0 % 43 % 33 % 24 % /3
Senast uppdaterad: 24/8
0 % 24 % 76 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 62 % 38 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 31 % 69 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 40 % 60 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 24/7
0 % 8 % 64 % 28 % 0/17
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 5 % 49 % 46 % 0/3
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 100 % 0 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 7/3
0 % 76 % 24 % 0 % 0/6
Senast uppdaterad: 18/11
0 % 67 % 33 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 18/11
0 % 100 % 0 % 0 % 0/2
Senast uppdaterad: 29/8
0 % 20 % 60 % 20 % 0/5
Senast uppdaterad: 2/4
0 % 62 % 20 % 18 % 1/10
Senast uppdaterad: 3/7
0 % 100 % 0 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 100 % 0 % 0 % 0/1
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 100 % 0 % 0 % 0/9
Senast uppdaterad: 10/3
0 % 78 % 22 % 0 % 0/4
Senast uppdaterad: 15/3
0 % 71 % 29 % 0 % 0/4
Senast uppdaterad: 21/3
0 % 59 % 41 % 0 % 0/3
Senast uppdaterad: 19/4
0 % 15 % 48 % 37 % /5

Powderalarm

Se alla powderalarms

0
Skidorter med mer än 20 cm sista 24 timmar Snödjup
Missa aldrig en Puderalarm igen! Prenumerera nu!

Bästa hotellen i Slovakien

 
 

Annons

Annons

Dagens huvudnyheter

Se alla

Snökanonerna har startat i Hemavan

I helgen började snökanonerna pumpa ut snö i Centrumbacken, Hemavan. ... Mer

Annons