Jämför med:
Skidortens namn Användarnas betyg Nybörjare Medelsvårt Avancerat Expert Pister
Senast uppdaterad: 1/6
7 % 41 % 43 % 9 % 0km/185km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 42 % 41 % 17 % 0km/12km
Senast uppdaterad: 30/4
0 % 3 % 50 % 47 % 0km/30km
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 40 % 48 % 12 % 10km/104km
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 17 % 75 % 8 % 0km/60km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 92 % 8 % 0 % 0km/20km
Senast uppdaterad: 5/5
0 % 21 % 64 % 16 % 0km/58km
Senast uppdaterad: 5/5
0 % 43 % 38 % 19 % 0km/47km
Senast uppdaterad: 2/6
0 % 49 % 39 % 12 % 0km/225km
Senast uppdaterad: 3/5
2 % 2 % 96 % 0 % 0km/8km
Senast uppdaterad: 27/4
38 % 25 % 37 % 0 % 0km/8km
Senast uppdaterad: 14/5
40 % 50 % 10 % 0 %  
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 33 % 34 % 33 % 0km/60km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 29 % 57 % 14 % 0km/35km
Senast uppdaterad: 5/5
13 % 13 % 12 % 63 % 0km/25km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % % 0 % 0 % 0km/5km
Senast uppdaterad: 27/4
38 % 10 % 4 % 48 % 0km/10km
Senast uppdaterad: 2/6
0 % 53 % 31 % 16 % 0km/32km
Senast uppdaterad: 27/4
29 % 19 % 4 % 48 % 0km/3km
Senast uppdaterad: 12/5
50 % 50 % 0 % 0 %  
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 48 % 21 % 31 % 0km/48km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 100 % 0 % 0 % 0km/3km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 33 % 67 % 0 % 0km/9km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 27 % 45 % 27 % 0km/25km
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 33 % 20 % 47 % 0km/15km
Senast uppdaterad: 12/5
0 % 26 % 59 % 15 %  
Senast uppdaterad: 18/6
0 % 26 % 59 % 15 % 150km/650km
Senast uppdaterad: 28/4
0 % 30 % 63 % 7 % 0km/30km
Senast uppdaterad: 14/6
0 % 36 % 44 % 20 %  
Senast uppdaterad: 15/6
0 % 16 % 77 % 8 %  
Senast uppdaterad: 2/6
0 % 39 % 50 % 11 % 0km/140km
Senast uppdaterad: 27/4
17 % 67 % 16 % 0 % 0km/5km
Senast uppdaterad: 28/4
0 % 23 % 42 % 35 % 0km/320km
Senast uppdaterad: 27/4
80 % 20 % 0 % 0 % 0km/10km
Senast uppdaterad: 2/6
0 % 1 % 79 % 20 % 0km/9km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 40 % 50 % 10 % 0km/10km
Senast uppdaterad: 12/5
0 % 40 % 34 % 26 %  
Senast uppdaterad: 12/5
0 % 30 % 50 % 20 %  
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 33 % 50 % 17 % 0km/60km
Senast uppdaterad: 27/4
14 % 71 % 14 % 0 % 0km/10km
Senast uppdaterad: 12/5
0 % 50 % 50 % 0 %  
Senast uppdaterad: 27/4
25 % 38 % 13 % 25 % 0km/15km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 33 % 40 % 27 % 0km/15km
Senast uppdaterad: 14/6
33 % 47 % 13 % 7 %  
Senast uppdaterad: 2/6
0 % 20 % 70 % 10 % 0km/350km
Senast uppdaterad: 9/6
0 % 32 % 57 % 11 %  
Senast uppdaterad: 27/4
25 % 25 % 25 % 25 % 0km/6km
Senast uppdaterad: 2/6
0 % 29 % 59 % 12 % 0km/42km
Senast uppdaterad: 1/6
0 % 15 % 59 % 26 % 0km/65km
Senast uppdaterad: 31/5
39 % 22 % 17 % 22 % 0km/18km
Senast uppdaterad: 12/5
33 % 33 % 17 % 17 %  
Senast uppdaterad: 13/5
0 % 31 % 40 % 29 %  
Senast uppdaterad: 1/7
0 % 30 % 50 % 20 % 3km/50km
Senast uppdaterad: 15/6
5 % 75 % 15 % 5 %  
Senast uppdaterad: 7/5
0 % 16 % 53 % 31 % 0km/32km
Senast uppdaterad: 1/6
0 % 48 % 16 % 36 % 0km/25km
Senast uppdaterad: 2/6
0 % 58 % 27 % 15 % 0km/220km
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 61 % 30 % 9 % 0km/57km
Senast uppdaterad: 31/5
61 % 29 % 10 % 0 % 0km/7km
Senast uppdaterad: 12/5
70 % 30 % 0 % 0 %  
Senast uppdaterad: 27/4
25 % 25 % 25 % 25 % 0km/10km
Senast uppdaterad: 12/5
89 % 11 % 0 % 0 %  
Senast uppdaterad: 27/4
0 % % 0 % 0 % 0km/5km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 50 % 50 % 0 % 0km/6km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 30 % 60 % 10 % 0km/20km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 75 % 25 % 0 % 0km/14km
Senast uppdaterad: 27/4
25 % 50 % 25 % 0 % 0km/3km
Senast uppdaterad: 12/5
18 % 12 % 12 % 59 %  
Senast uppdaterad: 12/5
5 % 15 % 80 % 0 %  
Senast uppdaterad: 27/4
33 % 50 % 17 % 0 % 0km/12km
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 30 % 20 % 50 % 0km/20km
Senast uppdaterad: 31/5
100 % 0 % 0 % 0 % 0km/40km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 64 % 24 % 12 % 0km/25km
Senast uppdaterad: 24/4
19 % 29 % 31 % 21 % 0km/235km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 32 % 32 % 36 % 0km/25km
Senast uppdaterad: 1/6
0 % 52 % 39 % 9 % 0km/123km
Senast uppdaterad: 14/6
0 % % 0 % 0 %  
Senast uppdaterad: 27/4
33 % 33 % 33 % 0 % 0km/5km
Senast uppdaterad: 14/5
0 % 26 % 59 % 15 %  
Senast uppdaterad: 16/6
0 % 46 % 45 % 9 % 0km/125km
Senast uppdaterad: 14/6
0 % 52 % 28 % 20 %  
Senast uppdaterad: 27/4
11 % 44 % 23 % 22 % 0km/20km
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 100 % 0 % 0 % 0km/15km
Senast uppdaterad: 12/5
67 % 33 % 0 % 0 %  
Senast uppdaterad: 2/6
0 % 11 % 46 % 43 % 0km/52km
Senast uppdaterad: 31/5
13 % 49 % 25 % 13 % 0km/100km
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 36 % 31 % 33 % 0km/55km
Senast uppdaterad: 12/5
38 % 38 % 13 % 13 %  
Senast uppdaterad: 27/6
0 % 33 % 62 % 5 %  
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 56 % 21 % 23 % 0km/32km
Senast uppdaterad: 27/4
7 % 57 % 13 % 23 % 0km/30km
Senast uppdaterad: 27/4
5 % 47 % 41 % 7 % 0km/100km
Senast uppdaterad: 18/7
0 % 37 % 44 % 19 % 0km/54km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 17 % 33 % 50 % 0km/35km
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 41 % 54 % 5 % 0km/412km
Senast uppdaterad: 13/5
33 % 67 % 0 % 0 %  
Senast uppdaterad: 14/6
19 % 50 % 19 % 13 %  
Senast uppdaterad: 12/5
0 % 27 % 50 % 23 %  
Senast uppdaterad: 27/4
40 % 60 % 0 % 0 % 0km/3km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 17 % 57 % 27 % 0km/30km
Senast uppdaterad: 2/6
0 % 50 % 40 % 10 % 0km/40km
Senast uppdaterad: 27/4
100 % 0 % 0 % 0 % 0km/5km
Senast uppdaterad: 27/4
% % % % 0km/3km
Senast uppdaterad: 27/4
7 % 7 % 86 % 0 % 0km/10km
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 0 % 67 % 33 % 0km/8km
Senast uppdaterad: 27/4
8 % 8 % 84 % 0 % 0km/5km
Senast uppdaterad: 12/5
14 % 64 % 7 % 14 %  
Senast uppdaterad: 27/4
20 % 40 % 20 % 20 % 0km/13km
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 70 % 24 % 6 % 0km/88km
Senast uppdaterad: 30/5
0 % 33 % 59 % 8 % 0km/12km
Senast uppdaterad: 1/7
9 % 37 % 40 % 14 % 0km/100km
Senast uppdaterad: 30/6
0 % 100 % 0 % 0 % 0km/35km
Senast uppdaterad: 28/4
20 % 50 % 20 % 10 % 0km/30km
Senast uppdaterad: 15/6
100 % 0 % 0 % 0 %  
Senast uppdaterad: 1/7
0 % 22 % 66 % 12 % 0km/223km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 0 % 0 % 100 % 0km/5km
Senast uppdaterad: 27/4
25 % 42 % 8 % 25 % 0km/25km
Senast uppdaterad: 27/4
5 % 5 % 84 % 6 % 0km/14km
Senast uppdaterad: 31/5
48 % 25 % 23 % 4 % 0km/80km
Senast uppdaterad: 27/4
29 % 43 % 28 % 0 % 0km/20km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 40 % 40 % 20 % 0km/10km
Senast uppdaterad: 27/4
0 % 60 % 30 % 10 % 0km/22km
Senast uppdaterad: 27/4
40 % 60 % 0 % 0 % 0km/10km
Senast uppdaterad: 12/5
% 0 % 0 % 0 %  
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 73 % 25 % 5 % 0km/88km
Senast uppdaterad: 27/6
0 % 38 % 46 % 16 % 0km/80km
Senast uppdaterad: 28/6
0 % 23 % 43 % 33 % 0km/120km
Senast uppdaterad: 31/5
27 % 36 % 27 % 9 % 0km/25km
Senast uppdaterad: 28/4
0 % 48 % 47 % 5 % 0km/65km
Senast uppdaterad: 31/5
50 % 25 % 17 % 8 % 0km/20km
Senast uppdaterad: 12/5
0 % 83 % 0 % 17 %  
Senast uppdaterad: 27/4
31 % 42 % 19 % 8 % 0km/23km
Senast uppdaterad: 31/5
2 % 18 % 70 % 10 % 0km/350km
Senast uppdaterad: 27/4
5 % 15 % 60 % 20 % 0km/35km
Senast uppdaterad: 7/7
0 % 50 % 30 % 20 % 0km/50km
Senast uppdaterad: 1/6
0 % 36 % 60 % 4 % 0km/212km
Senast uppdaterad: 12/5
12 % 44 % 44 % 0 %  
Senast uppdaterad: 31/5
27 % 45 % 18 % 9 % 0km/5km
Senast uppdaterad: 27/4
10 % 20 % 50 % 20 % 0km/20km
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 17 % 75 % 8 % 0km/60km
Senast uppdaterad: 27/4
40 % 40 % 10 % 10 % 0km/15km
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 50 % 33 % 17 % 0km/120km
Senast uppdaterad: 12/5
31 % 25 % 25 % 19 %  
Senast uppdaterad: 12/5
21 % 43 % 14 % 21 %  
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 36 % 37 % 27 % 0km/177km
Senast uppdaterad: 31/5
0 % 50 % 33 % 17 % 0km/35km
Senast uppdaterad: 2/6
0 % 41 % 54 % 5 % 0km/412km
Senast uppdaterad: 15/6
0 % 47 % 33 % 20 %  
Senast uppdaterad: 1/6
0 % 50 % 36 % 14 % 0km/125km
Senast uppdaterad: 29/5
0 % 17 % 68 % 15 % -2km/112km
Senast uppdaterad: 31/5
20 % 64 % 8 % 8 % 0km/2km
Senast uppdaterad: 1/7
0 % 21 % 62 % 17 % 17km/360km
Senast uppdaterad: 13/5
0 % 14 % 57 % 29 %  
Senast uppdaterad: 31/5
2 % 20 % 70 % 10 % 0km/21km
Senast uppdaterad: 31/5
% % % % 0km/10km

Powderalarm

Se alla powderalarms

0
Skidorter med mer än 20 cm sista 24 timmar Snödjup
Missa aldrig en Puderalarm igen! Prenumerera nu!

Annons

Annons

Foton & Videos

Annons