Jämför med:
Skidortens namn Användarnas betyg Medelsvårt Avancerat Expert Pister
Senast uppdaterad: 7/4
6km 16km 5km 0km/27km
Senast uppdaterad: 7/4
4km 8km 2km 0km/14km
Senast uppdaterad: 7/4
6km 8km 0km 0km/14km
Senast uppdaterad: 18/3
3km 12km 1km 0km/16km
Senast uppdaterad: 10/3
4km 3km 2km 0km/9km
Senast uppdaterad: 21/3
6km 12km 0km 0km/18km
Senast uppdaterad: 31/3
32km 12km 2km 0km/46km
Senast uppdaterad: 7/8
32km 78km 18km 0km/145km
Senast uppdaterad: 21/4
3,5km 4km 2km 0km/10km
Senast uppdaterad: 18/3
2km 4km 1km 0km/7km
Senast uppdaterad: 17/3
5km 9km 1km 0km/15km
Senast uppdaterad: 31/3
N/A 9km 1km 0km/12,8km
Senast uppdaterad: 21/4
7km 21km 13km 0km/41km
Senast uppdaterad: 28/4
3,5km 13km 1,5km 0km/18km
Senast uppdaterad: 28/4
4km 6km 2km 0km/12km
Senast uppdaterad: 28/4
31km 52km 3km 0km/86km
Senast uppdaterad: 31/3
18km 77km 8km 0km/103km
Senast uppdaterad: 6/4
9km 10km 9km 0km/28km
Senast uppdaterad: 31/3
4km 4km 0km 0km/9km
Senast uppdaterad: 3/4
24,2km 9,7km 1,5km 0km/35,4km
Senast uppdaterad: 24/3
1km 1km 2km 0km/4km
Senast uppdaterad: 6/4
22km 30,2km 2,8km 0km/55km
Senast uppdaterad: 31/3
129km 134km 17km 0km/280km
Senast uppdaterad: 17/3
9,5km 8,9km 3,5km 0km/21,9km
Senast uppdaterad: 16/9
2km 1km 1km 0km/4km
Senast uppdaterad: 7/8
7km 63km 7km 0km/78km
Senast uppdaterad: 23/4
23km 67km 20km 0km/109km
Senast uppdaterad: 6/4
13km 18km 9km 0km/40km
Senast uppdaterad: 7/8
5,6km 7,6km 3,8km 0km/17km
Senast uppdaterad: 24/3
4,2km 1,8km 0km 0km/6km
Senast uppdaterad: 30/5
17,1km 7,4km 2km 0km/26,5km
Senast uppdaterad: 31/3
134km 129km 17km 0km/280km
Senast uppdaterad: 21/4
7km 5km 0km 0km/12km
Senast uppdaterad: 31/3
3km 6km 1km 0km/10km
Senast uppdaterad: 21/4
13km 7km 10km 0km/30km
Senast uppdaterad: 8/4
9,2km 2,1km 2,7km 0km/14km
Senast uppdaterad: 7/4
8km 6km 2km 0km/16km
Senast uppdaterad: 7/8
6km 6km 4km 0km/16km
Senast uppdaterad: 6/8
15km 17km 3km 0km/37km
Senast uppdaterad: 1/4
5,9km 4,6km 1,5km 0km/12km
Senast uppdaterad: 22/4
15km 41km 0km 0km/56km
Senast uppdaterad: 17/3
5,5km 1,5km 4,3km 0km/11,3km
Senast uppdaterad: 9/9
10km 6km 2km 0km/18km
Senast uppdaterad: 17/3
6km 1km 0km 0km/10km
Senast uppdaterad: 7/8
4km 7km 3km 0km/14km
Senast uppdaterad: 8/4
1,2km 22,8km 0km 0km/24km
Senast uppdaterad: 27/4
3km 6km 0,3km 2km/9km
Senast uppdaterad: 17/3
2km 2km 1km 0km/5km
Senast uppdaterad: 17/3
20km 19km 1km 0km/40km
Senast uppdaterad: 31/3
2km 11km 0,5km 0km/15,4km
Senast uppdaterad: 28/4
6km 24km 10km 0km/40km
Senast uppdaterad: 21/4
28km 8km 9km 0km/45km
Senast uppdaterad: 7/4
8km 28km 3,3km 0km/39,3km
Senast uppdaterad: 11/9
N/A N/A N/A 0km/139km
Senast uppdaterad: 20/2
2km 2km 3km 0km/7km
Senast uppdaterad: 5/5
5km 16km 2km 0km/23km
Senast uppdaterad: 7/8
6km 15km 1km 0km/23km
Senast uppdaterad: 31/3
0km 0km 0km 0km/25km
Senast uppdaterad: 19/3
4km 1km 0km 0km/5km
Senast uppdaterad: 21/4
12km 13km 10km 0km/35km
Senast uppdaterad: 24/3
5km 15km 3km 0km/23km
Senast uppdaterad: 22/4
20km 34km 1km 0km/55km
Senast uppdaterad: 8/9
25km 54km 3km 0km/82km
Senast uppdaterad: 21/4
26km 17km 7km 0km/50km
Senast uppdaterad: 21/4
30km 64km 16km 0km/110km
Senast uppdaterad: 10/3
2km 2km 1km 0km/5km
Senast uppdaterad: 21/4
19km 13km 4km 0km/37km
Senast uppdaterad: 17/3
5,8km 4,2km 1km 0km/11km
Senast uppdaterad: 14/4
12km 18km 10km 0km/40km
Senast uppdaterad: 16/9
11km 35km 14km 18km/60km
Senast uppdaterad: 22/4
9km 10km 1km 0km/20km
Senast uppdaterad: 27/4
31km 32km 13km 0km/76,8km
Senast uppdaterad: 14/4
5,5km 10km 3,5km 0km/19km
Senast uppdaterad: 22/4
52km 41km 19km 0km/120km
Senast uppdaterad: 9/9
15km 11km 4km 0km/30km
Senast uppdaterad: 21/3
4km 3km 2km 0km/9km
Senast uppdaterad: 2/9
12km 21km 3km 0km/36km
Senast uppdaterad: 7/8
10km 22km 8km 0km/40km
Senast uppdaterad: 28/4
31km 32km 13km 0km/76,8km
Senast uppdaterad: 18/3
2km 9km 1km 0km/12km
Senast uppdaterad: 31/3
128km 134km 17km 0km/279km
Senast uppdaterad: 24/3
4km 3km 2km 0km/9km
Senast uppdaterad: 31/3
3,6km 28,8km 3,6km 0km/36km
Senast uppdaterad: 21/4
1km 13km 1km 0km/15km
Senast uppdaterad: 7/8
150km 34km 15km 0km/238km
Senast uppdaterad: 31/3
134km 128km 17km 0km/279km
Senast uppdaterad: 10/3
1km 0km 0km 0km/1km
Senast uppdaterad: 30/3
3km 7km 0km 0km/10km
Senast uppdaterad: 17/3
2km 1km 1km 0km/3km
Senast uppdaterad: 31/3
10km 25km 5km 0km/40km
Senast uppdaterad: 25/3
20km 16,8km 3,2km 0km/40km
Senast uppdaterad: 20/7
10km 50km 10km 0km/70km
Senast uppdaterad: 7/8
21km 8km 2km 0km/31km
Senast uppdaterad: 31/3
134km 128km 17km 0km/279km
Senast uppdaterad: 2/5
69km 77km 24km 0km/170km
Senast uppdaterad: 14/9
13km 25km 3km 0km/41km
Senast uppdaterad: 7/4
13km 7km 4km 0km/24km
Senast uppdaterad: 7/4
21,9km 6km 0km 0km/27,9km
Senast uppdaterad: 31/3
3,5km 10km 1,5km 0km/15km
Senast uppdaterad: 31/3
18km 10km 0km 0km/28km
Senast uppdaterad: 31/3
13km 14km 3km 0km/30km
Senast uppdaterad: 31/3
17km 15km 8km 0km/40km
Senast uppdaterad: 22/4
1km 1km 5km 0km/7km
Senast uppdaterad: 21/3
7km 5km 2km 0km/14km
Senast uppdaterad: 7/8
7,7km 26,7km 8,6km 0km/43km
Senast uppdaterad: 21/4
7km 16km 2km 0km/25km
Senast uppdaterad: 17/3
7km 8km 4km 0km/19km
Senast uppdaterad: 29/4
142,1km 153,6km 45,3km 0km/341km
Senast uppdaterad: 7/4
15,8km 12,4km 2,8km 0km/31km
Senast uppdaterad: 7/8
10km 22km 5km 0km/37km
Senast uppdaterad: 24/3
16km 11km 2km 0km/29km
Senast uppdaterad: 31/3
5km 1km 0km 0km/20km
Senast uppdaterad: 17/3
4,6km 3,1km 1,9km 0km/9,6km
Senast uppdaterad: 30/5
41km 65km 29km 0km/135km
Senast uppdaterad: 21/3
5,5km 1km 0km 0km/6,5km
Senast uppdaterad: 16/9
N/A 12,3km 2,3km 3km/17,4km
Senast uppdaterad: 17/3
5,5km 6km 2km 0km/13,5km
Senast uppdaterad: 7/8
30km 69km 11km 0km/110km
Senast uppdaterad: 27/4
28km 35km 7km 70km/120km
Senast uppdaterad: 7/8
2km 7km 0km 0km/9km
Senast uppdaterad: 20/3
4km 6km 1km 0km/11km
Senast uppdaterad: 5/5
35km 55km 20km 0km/110km
Senast uppdaterad: 8/5
59km 35km 4km 0km/98km
Senast uppdaterad: 21/4
6km 9km 1km 0km/20km
Senast uppdaterad: 6/4
10km 10km 0km 0km/20km
Senast uppdaterad: 27/3
12,4km 12,4km 2,2km 0km/27km
Senast uppdaterad: 11/5
2km 16km 3km 0km/22,2km
Senast uppdaterad: 6/9
2km 11km 2km 0km/15km
Senast uppdaterad: 20/3
8km 3km 1km 0km/20km
Senast uppdaterad: 24/3
7km 10km 3km 0km/20km
Senast uppdaterad: 31/3
9km 7km 0km 0km/17,3km
Senast uppdaterad: 31/3
14km 10km 1km 0km/25km
Senast uppdaterad: 17/3
8km 9km 0km 0km/17km
Senast uppdaterad: 6/4
9,7km 5,7km 4,5km 0km/30km
Senast uppdaterad: 21/4
6km 23km 3km 0km/32km
Senast uppdaterad: 31/3
5km 9km 2km 0km/16km
Senast uppdaterad: 4/4
15km 12km 3km 0km/30km
Senast uppdaterad: 22/4
12km 10km 9km 0km/31km
Senast uppdaterad: 22/4
90km 95km 15km 0km/200km
Senast uppdaterad: 17/3
6km 4km 2km 0km/12km
Senast uppdaterad: 1/4
7km 8km 0km 0km/15km
Senast uppdaterad: 31/3
134km 128km 17km 0km/279km
Senast uppdaterad: 24/3
4km 5km 1km 0km/10km
Senast uppdaterad: 10/3
1km 2km 0km 0km/3km
Senast uppdaterad: 24/4
5km 25km 2km 0km/32km
Senast uppdaterad: 31/3
1km 3km 1km 0km/8km
Senast uppdaterad: 27/3
1km 0km 0km 0km/1km
Senast uppdaterad: 4/9
11,7km 6km 1,1km 0km/18,8km
Senast uppdaterad: 24/3
8,5km 12km 3,5km 0km/24km
Senast uppdaterad: 27/4
8km 25km 8km 30km/41km
Senast uppdaterad: 31/3
1km 0km 0km 5km/5km
Senast uppdaterad: 31/3
9km 0km 1km 0km/20km
Senast uppdaterad: 17/3
3km 1km 0km 0km/8km
Senast uppdaterad: 28/4
47km 121km 44km 0km/212km
Senast uppdaterad: 22/4
18,5km 4,5km 3,5km 0km/26,5km
Senast uppdaterad: 7/8
15km 1km N/A 0km/21,7km
Senast uppdaterad: 7/8
2km 0km 0km 0km/2km
Senast uppdaterad: 3/9
56km 49km 8km 0km/140km
Senast uppdaterad: 17/3
7km 5km 1km 0km/13km
Senast uppdaterad: 7/8
7km 7km 4km 0km/20km
Senast uppdaterad: 31/3
134km 129km 17km 0km/280km
Senast uppdaterad: 10/3
2,9km 3,7km 2,2km 0km/8,8km
Senast uppdaterad: 17/3
4km 5km 3km 0km/12km
Senast uppdaterad: 22/4
12km 17km 1km 0km/31km
Senast uppdaterad: 17/3
4km 5km 0km 0km/9km
Senast uppdaterad: 7/8
145km 140km 55km 0km/340km
Senast uppdaterad: 21/4
27km 20km 5km 0km/52km
Senast uppdaterad: 13/3
5km 0km 0km 0km/5km
Senast uppdaterad: 22/3
16km 23km 3,5km 0km/42,5km
Senast uppdaterad: 31/3
1km 0km 0km 0km/1km
Senast uppdaterad: 10/3
1km 4km 0km 0km/5km
Senast uppdaterad: 16/9
24km 14km 24km 5km/62km
Senast uppdaterad: 17/3
4,7km 4,8km 2km 0km/11,5km
Senast uppdaterad: 6/4
18km 6km 0km 0km/24km
Senast uppdaterad: 8/9
69km 51km 28km 4km/148km
Senast uppdaterad: 31/3
134km 128km 17km 0km/279km
Senast uppdaterad: 7/4
5km 5km 1km 0km/11km
Senast uppdaterad: 21/4
18km 18km 6km 0km/42km
Senast uppdaterad: 17/3
1km 1km 1km 0km/3km
Senast uppdaterad: 8/9
13km 22km 3km 0km/38km
Senast uppdaterad: 17/3
4km 6km 1km 0km/11km
Senast uppdaterad: 18/3
3km 4km 2km 0km/9km
Senast uppdaterad: 31/3
6km 16km 1km 0km/22km
Senast uppdaterad: 21/4
18km 14km 3km 0km/35km
Senast uppdaterad: 8/4
16km 17km 2km 0km/35km
Senast uppdaterad: 27/4
33km 21km 13km 32km/68km
Senast uppdaterad: 7/8
3km 18,5km 0,5km 0km/22km
Senast uppdaterad: 17/3
2km 0km 0km 0km/2km
Senast uppdaterad: 6/4
11km 15km 1km 0km/27km
Senast uppdaterad: 31/3
134km 128km 17km 0km/279km
Senast uppdaterad: 28/4
17km 3km 2km 0km/22km
Senast uppdaterad: 21/4
28km 25km 8km 0km/61km
Senast uppdaterad: 20/4
49km 78km 18km 19km/145km
Senast uppdaterad: 31/3
10km 10km 2km 0km/22km
Senast uppdaterad: 11/3
20km 5km 0km 0km/25km
Senast uppdaterad: 31/3
6km 6,5km 1km 0km/14km
Senast uppdaterad: 21/4
35,5km 24,7km 7,8km 0km/68km
Senast uppdaterad: 22/4
25km 27km 25km 0km/77km
Senast uppdaterad: 21/4
N/A N/A N/A 0km/166km
Senast uppdaterad: 22/4
33km 99km 7km 0km/139km
Senast uppdaterad: 7/8
54km 101km 12,9km 0km/196km

Powderalarm

Se alla powderalarms

0
Skidorter med mer än 20 cm sista 24 timmar Snödjup
Missa aldrig en Puderalarm igen! Prenumerera nu!

Annons

Annons

Dagens huvudnyheter

Se alla

Snökanonerna har startat i Hemavan

I helgen började snökanonerna pumpa ut snö i Centrumbacken, Hemavan. ... Mer

Annons