Jämför med:
Skidortens namn Användarnas betyg Medelsvårt Avancerat Expert Pister
Senast uppdaterad: 10/4
6km 16km 5km 0km/27km
Senast uppdaterad: 10/4
4km 8km 2km 0km/14km
Senast uppdaterad: 10/4
6km 8km 0km 0km/14km
Senast uppdaterad: 20/3
4km 3km 2km 0km/9km
Senast uppdaterad: 16/3
6km 12km 0km 0km/18km
Senast uppdaterad: 13/4
32km 12km 2km 0km/46km
Senast uppdaterad: 13/4
32km 78km 18km 0km/145km
Senast uppdaterad: 13/4
3.5km 4km 2km 0km/10km
Senast uppdaterad: 18/3
2km 4km 1km 0km/7km
Senast uppdaterad: 9/3
5km 9km 1km 0km/15km
Senast uppdaterad: 7/4
2km 9km 2km  
Senast uppdaterad: 13/4
7km 21km 13km 0km/41km
Senast uppdaterad: 12/4
4km 6km 2km 0km/12km
Senast uppdaterad: 4/5
3.5km 13km 1.5km 0km/18km
Senast uppdaterad: 12/4
31km 52km 3km  
Senast uppdaterad: 7/4
18km 77km 8km 0km/103km
Senast uppdaterad: 7/4
4km 4km 0km 0km/9km
Senast uppdaterad: 14/4
24.2km 9.7km 1.5km 0km/35.4km
Senast uppdaterad: 20/3
1km 1km 2km 0km/4km
Senast uppdaterad: 7/4
22km 30km 3km 0km/55km
Senast uppdaterad: 13/5
134km 129km 17km  
Senast uppdaterad: 21/4
9.5km 8.9km 3.5km 0km/21.9km
Senast uppdaterad: 23/5
2km 1km 1km 3km/4km
Senast uppdaterad: 7/4
7km 63km 7km 0km/77km
Senast uppdaterad: 13/4
23km 67km 20km 0km/109km
Senast uppdaterad: 6/4
13km 18km 9km 0km/40km
Senast uppdaterad: 23/3
5.6km 7.6km 3.8km 0km/17km
Senast uppdaterad: 7/4
4.2km 1.8km 0km 0km/6km
Senast uppdaterad: 13/4
17.1km 7.4km 2km 0km/26.5km
Senast uppdaterad: 13/4
134km 129km 17km  
Senast uppdaterad: 13/4
7km 5km 0km 0km/12km
Senast uppdaterad: 13/4
3km 6km 1km 0km/10km
Senast uppdaterad: 13/4
13km 7km 10km 0km/30km
Senast uppdaterad: 13/4
9.2km 2.1km 2.7km 0km/14km
Senast uppdaterad: 13/4
8km 6km 2km 0km/16km
Senast uppdaterad: 7/4
4km 5km 6km 0km/15km
Senast uppdaterad: 21/4
15km 17km 3km 0km/35km
Senast uppdaterad: 13/4
5.9km 4.6km 1.5km 0km/12km
Senast uppdaterad: 13/4
30km 85km 5km 0km/120km
Senast uppdaterad: 16/3
5.5km 1.5km 4.3km 0km/11.3km
Senast uppdaterad: 23/3
10km 6km 2km 0km/18km
Senast uppdaterad: 16/3
3km 6km 1km 0km/10km
Senast uppdaterad: 7/4
4km 7km 3km 0km/14km
Senast uppdaterad: 6/4
1.2km 22.8km 0km 0km/24km
Senast uppdaterad: 11/4
3km 6km 0.3km 0km/9km
Senast uppdaterad: 16/3
2km 2km 1km 0km/5km
Senast uppdaterad: 6/4
20km 19km 1km 0km/40km
Senast uppdaterad: 11/4
2km 11km 0.5km 0km/13.5km
Senast uppdaterad: 13/4
6km 24km 10km 0km/40km
Senast uppdaterad: 13/4
28km 8km 9km 0km/45km
Senast uppdaterad: 8/4
8km 28km 3.3km 0km/39.3km
Senast uppdaterad: 13/4
N/A N/A N/A 0km/139km
Senast uppdaterad: 6/3
2km 1.5km N/A 0km/3.5km
Senast uppdaterad: 27/4
5km 16km 2km 0km/23km
Senast uppdaterad: 9/4
6km 15km 1km 0km/23km
Senast uppdaterad: 7/4
0km 0km 0km 0km/25km
Senast uppdaterad: 31/3
4km 1km 0km 0km/5km
Senast uppdaterad: 13/4
12km 13km 10km 0km/35km
Senast uppdaterad: 23/3
5km 15km 3km 0km/23km
Senast uppdaterad: 13/4
26km 43km 11km 0km/80km
Senast uppdaterad: 13/4
26km 17km 7km 0km/50km
Senast uppdaterad: 13/4
20km 34km 1km 0km/55km
Senast uppdaterad: 13/4
30km 64km 16km  
Senast uppdaterad: 9/3
2km 2km 1km 0km/5km
Senast uppdaterad: 13/4
19km 13km 4km 0km/37km
Senast uppdaterad: 23/3
5.8km 4.2km 1km 0km/11km
Senast uppdaterad: 13/4
12km 18km 10km 0km/40km
Senast uppdaterad: 23/5
11km 35km 14km 31km/60km
Senast uppdaterad: 7/4
9km 10km 1km 0km/20km
Senast uppdaterad: 17/4
31km 32km 13km 0km/76.8km
Senast uppdaterad: 6/4
5.5km 10km 3.5km 0km/19km
Senast uppdaterad: 13/4
52km 41km 19km 0km/120km
Senast uppdaterad: 6/4
9km 10km 3km 0km/22km
Senast uppdaterad: 9/3
N/A N/A N/A 0km/2.5km
Senast uppdaterad: 30/3
4km 3km 2km 0km/9km
Senast uppdaterad: 20/4
12km 21km 3km 0km/36km
Senast uppdaterad: 13/4
10km 22km 8km  
Senast uppdaterad: 20/4
31km 32km 13km 0km/76.8km
Senast uppdaterad: 7/4
2km 9km 1km 0km/12km
Senast uppdaterad: 13/4
134km 129km 17km  
Senast uppdaterad: 23/3
4km 3km 2km 0km/9km
Senast uppdaterad: 6/4
3.6km 28.8km 3.6km 0km/36km
Senast uppdaterad: 24/4
1km 13km 1km 0km/15km
Senast uppdaterad: 4/5
39km 150km 34km 0km/238km
Senast uppdaterad: 13/4
134km 129km 17km  
Senast uppdaterad: 16/3
1km 0km 0km 0km/1km
Senast uppdaterad: 6/4
7km 3km 0km 0km/10km
Senast uppdaterad: 23/3
2km 1km 1km 0km/3km
Senast uppdaterad: 15/4
10km 25km 5km 0km/40km
Senast uppdaterad: 20/5
N/A N/A N/A  
Senast uppdaterad: 6/4
20km 16.8km 3.2km 0km/40km
Senast uppdaterad: 21/4
10km 50km 10km 0km/70km
Senast uppdaterad: 20/5
21km 8km 2km 29km/31km
Senast uppdaterad: 13/4
134km 129km 17km  
Senast uppdaterad: 4/5
69km 77km 24km 0km/170km
Senast uppdaterad: 23/5
13km 25km 3km 11km/41km
Senast uppdaterad: 13/4
13km 7km 4km 0km/24km
Senast uppdaterad: 13/4
21.9km 6km 0km 0km/27.9km
Senast uppdaterad: 13/4
3.5km 10km 1.5km 0km/15km
Senast uppdaterad: 21/4
18km 10km 0km 0km/28km
Senast uppdaterad: 16/3
7km 5km 2km 0km/14km
Senast uppdaterad: 7/4
13km 13km 3km 0km/29km
Senast uppdaterad: 21/4
3km 1km 0km 0km/5.4km
Senast uppdaterad: 7/4
17km 15km 8km 0km/40km
Senast uppdaterad: 13/4
1km 1km 5km 0km/7km
Senast uppdaterad: 20/4
7.7km 26.7km 8.6km 0km/43km
Senast uppdaterad: 7/4
7km 16km 2km 0km/25km
Senast uppdaterad: 6/4
7km 8km 4km 0km/19km
Senast uppdaterad: 27/4
142km 141km 54km 0km/338.1km
Senast uppdaterad: 13/4
15.8km 12.4km 2.8km 0km/31km
Senast uppdaterad: 21/4
10km 22km 5km 0km/37km
Senast uppdaterad: 21/4
17km 11km 2km 0km/30km
Senast uppdaterad: 13/4
14km 5km 1km 0km/20km
Senast uppdaterad: 16/3
4.6km 3.1km 1.9km 0km/9.6km
Senast uppdaterad: 13/4
40km 66km 29km 0km/135km
Senast uppdaterad: 21/4
5.5km 1km 0km 0km/6.5km
Senast uppdaterad: 11/5
2km 12.3km 2.3km 0km/16.6km
Senast uppdaterad: 29/3
5.5km 6km 2km 0km/13.5km
Senast uppdaterad: 13/4
30km 69km 11km 0km/110km
Senast uppdaterad: 13/4
28km 35km 7km 0km/120km
Senast uppdaterad: 7/4
2km 7km 0km 0km/9km
Senast uppdaterad: 21/4
4km 6km 1km 0km/11km
Senast uppdaterad: 26/4
35km 55km 20km 65km/110km
Senast uppdaterad: 20/5
59km 35km 4km 0km/98km
Senast uppdaterad: 13/4
6km 9km 1km 0km/16km
Senast uppdaterad: 6/4
10km 10km 0km 0km/20km
Senast uppdaterad: 16/3
12.4km 12.4km 2.2km 0km/27km
Senast uppdaterad: 11/5
2km 16km 3km  
Senast uppdaterad: 14/4
2km 11km 2km 0km/15km
Senast uppdaterad: 30/3
4km 1.5km 0km 0km/5.5km
Senast uppdaterad: 21/4
7km 10km 3km 0km/20km
Senast uppdaterad: 19/4
9.2km 7.5km 0.6km 0km/17.3km
Senast uppdaterad: 10/4
14km 10km 1km 0km/25km
Senast uppdaterad: 16/3
8km 9km 0km 0km/17km
Senast uppdaterad: 6/4
9.7km 5.7km 4.5km 0km/30km
Senast uppdaterad: 13/4
6km 23km 3km 0km/32km
Senast uppdaterad: 7/4
5km 9km 2km 0km/16km
Senast uppdaterad: 6/4
15km 12km 3km 0km/30km
Senast uppdaterad: 13/4
12km 10km 9km 0km/31km
Senast uppdaterad: 16/3
6km 4km 2km 0km/12km
Senast uppdaterad: 8/4
7km 8km 0km 0km/15km
Senast uppdaterad: 13/4
134km 129km 17km  
Senast uppdaterad: 16/3
4km 5km 1km 0km/10km
Senast uppdaterad: 15/3
1km 2km 0km 0km/3km
Senast uppdaterad: 9/4
1km 3km 1km 0km/8km
Senast uppdaterad: 13/4
5km 25km 2km 0km/32km
Senast uppdaterad: 30/3
1km 0km 0km 0km/1km
Senast uppdaterad: 13/4
11.7km 6km 1.1km 0km/18.8km
Senast uppdaterad: 21/4
8.5km 12km 3.5km 0km/24km
Senast uppdaterad: 8/4
2km 0km 0km 0km/5km
Senast uppdaterad: 7/4
10km 9km 1km 0km/20km
Senast uppdaterad: 21/4
8km 25km 8km 0km/41km
Senast uppdaterad: 13/4
47km 121km 44km 0km/212km
Senast uppdaterad: 13/4
18.5km 4.5km 3.5km 0km/26.5km
Senast uppdaterad: 21/4
5km 15km 1km 0km/21km
Senast uppdaterad: 20/4
2km 0km 0km 0km/2km
Senast uppdaterad: 21/4
56km 49km 8km 0km/113km
Senast uppdaterad: 9/3
7km 5km 1km 0km/13km
Senast uppdaterad: 16/3
9km 8km 4km 0km/21km
Senast uppdaterad: 6/1
2.9km 3.7km 2.2km 0km/8.8km
Senast uppdaterad: 13/4
90km 95km 15km 0km/200km
Senast uppdaterad: 3/4
4km 3km 1km 0km/8km
Senast uppdaterad: 13/4
134km 129km 17km  
Senast uppdaterad: 12/5
69km 51km 28km 0km/148km
Senast uppdaterad: 13/4
134km 129km 17km  
Senast uppdaterad: 20/3
4km 5km 3km 0km/12km
Senast uppdaterad: 20/4
12km 17km 1km 0km/31km
Senast uppdaterad: 27/4
143km 142km 55km 0km/340km
Senast uppdaterad: 7/4
9km 10km 9km 0km/28km
Senast uppdaterad: 23/3
1km 0km 0km 0km/1km
Senast uppdaterad: 30/3
1km 4km 0km 0km/5km
Senast uppdaterad: 13/4
27km 20km 5km 0km/52km
Senast uppdaterad: 7/4
5km 0km 0km 0km/5km
Senast uppdaterad: 10/4
16km 23km 3.5km 0km/42.5km
Senast uppdaterad: 21/5
24km 14km 24km 15km/62km
Senast uppdaterad: 16/3
4.7km 4.8km 2km 0km/11.5km
Senast uppdaterad: 7/4
18km 6km 0km  
Senast uppdaterad: 21/4
5km 5km 1km 0km/11km
Senast uppdaterad: 21/4
18km 18km 6km 0km/42km
Senast uppdaterad: 16/3
1km 1km 1km 0km/3km
Senast uppdaterad: 1/5
13km 22km 3km 0km/38km
Senast uppdaterad: 6/4
4km 6km 1km 0km/11km
Senast uppdaterad: 16/3
N/A N/A N/A 0km/20km
Senast uppdaterad: 23/3
3km 4km 2km 0km/9km
Senast uppdaterad: 8/4
6km 16km 1km 0km/22km
Senast uppdaterad: 11/4
5km 10km N/A 0km/15km
Senast uppdaterad: 21/4
30km 80km 10km 0km/120km
Senast uppdaterad: 13/4
16km 17km 2km 0km/35km
Senast uppdaterad: 20/4
33km 21km 13km 0km/68km
Senast uppdaterad: 21/4
3km 18.5km 0.5km 0km/22km
Senast uppdaterad: 9/3
2km 0km 0km 0km/2km
Senast uppdaterad: 13/4
11km 15km 1km 0km/27km
Senast uppdaterad: 13/4
134km 129km 17km  
Senast uppdaterad: 4/4
17km 3km 2km 0km/22km
Senast uppdaterad: 13/4
28km 25km 8km  
Senast uppdaterad: 13/4
0km 70km 13km 0km/109km
Senast uppdaterad: 6/4
10km 10km 2km 0km/22km
Senast uppdaterad: 23/3
20km 5km 0km 0km/25km
Senast uppdaterad: 8/5
6km 6.5km 1km 0km/14km
Senast uppdaterad: 20/4
23.5km 14.8km 2.7km 0km/41km
Senast uppdaterad: 21/4
27km 25km 25km 0km/77km
Senast uppdaterad: 13/4
33km 99km 7km 0km/139km
Senast uppdaterad: 13/4
43km 89km 11km 0km/143km
Senast uppdaterad: 15/4
54km 101km 12km 0km/196km

Powderalarm

Se alla powderalarms

0
Skidorter med mer än 20 cm sista 24 timmar Snödjup
Missa aldrig en Puderalarm igen! Prenumerera nu!

Bästa hotellen i Österrike

 
 

Annons

Annons

Dagens huvudnyheter

Se alla

Snökanonerna har startat i Hemavan

I helgen började snökanonerna pumpa ut snö i Centrumbacken, Hemavan. ... Mer

Annons