Snöfall sedan igår

Senaste snöfall (24t) | Skiinfo
Skidortens namn 24 timmar 48 timmar 72 timmar 7 dagar Snödjup Användarnas betyg
Dalen/Toppen
Senast uppdaterad: 1/4
40cm 40cm 40cm 40cm 5cm - 130cm
Senast uppdaterad: 1/4
30cm 55cm 85cm 100cm 40cm - 330cm
Senast uppdaterad: 1/4
30cm 50cm 50cm 62cm 20cm - 125cm
Senast uppdaterad: 1/4
25cm 25cm 35cm 55cm 180cm - 270cm
Senast uppdaterad: 1/4
25cm 65cm 65cm 85cm 20cm - 215cm
Senast uppdaterad: 1/4
25cm 28cm 28cm 28cm 30cm - 60cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 40cm 40cm 70cm 110cm - 340cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 40cm 40cm 40cm 5cm - 385cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 37cm 37cm 37cm 55cm - 211cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 40cm 50cm 55cm 50cm - 190cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 40cm 40cm 60cm 140cm - 180cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 20cm 20cm 25cm 10cm - 180cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 40cm 40cm 65cm 35cm - 125cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 35cm 45cm 46cm 0cm - 140cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 20cm 20cm 20cm 80cm - 90cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 20cm 20cm 20cm 15cm - 150cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 30cm 57cm 59cm 95cm - 220cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 30cm 45cm 57cm 40cm - 169cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 55cm 65cm 94cm 20cm - 380cm
Senast uppdaterad: 1/4
20cm 20cm 20cm 20cm 20cm - 50cm
Senast uppdaterad: 1/4
16cm 37cm 51cm 66cm 231cm - 315cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 15cm 35cm 45cm 30cm - 130cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 15cm 15cm 15cm 30cm - 70cm
Senast uppdaterad: 31/3
15cm 15cm 15cm 15cm 15cm - 40cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 25cm 25cm 35cm 30cm - 95cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 20cm 20cm 20cm 40cm - 60cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 24cm 32cm 42cm 85cm - 180cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 15cm 17cm 25cm 190cm - 230cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 20cm 20cm 23cm 30cm - 60cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 18cm 18cm 18cm 40cm - 110cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 15cm 30cm 40cm 25cm - 105cm
Senast uppdaterad: 31/3
15cm 15cm 15cm 15cm 0cm - 85cm
Senast uppdaterad: 31/3
15cm 15cm 15cm 15cm 15cm - 50cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 30cm 30cm 43cm 40cm - 110cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 20cm 20cm 20cm 30cm - 70cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 16cm 16cm 16cm 30cm - 60cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 17cm 17cm 17cm 20cm - 30cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 23cm 28cm 44cm 210cm - 365cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 15cm 25cm 25cm 120cm - 120cm
Senast uppdaterad: 1/4
15cm 15cm 15cm 15cm 10cm - 50cm
Senast uppdaterad: 1/4
14cm 28cm 39cm 49cm 138cm - 194cm
Senast uppdaterad: 1/4
12cm 17cm 17cm 17cm 50cm - 100cm
Senast uppdaterad: 1/4
11cm 11cm 11cm 12cm 11cm - 210cm
Senast uppdaterad: 1/4
11cm 18cm 18cm 18cm 90cm - 288cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 29cm 81cm 86cm 0cm - 180cm
Senast uppdaterad: 31/3
10cm 10cm 10cm 15cm 64cm - 160cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 20cm 20cm 25cm 70cm - 140cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 40cm 40cm 53cm 10cm - 123cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 15cm 15cm 25cm 20cm - 60cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 30cm 55cm 55cm 5cm - 155cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 15cm 15cm 25cm 20cm - 100cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 30cm 30cm 30cm - 80cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 10cm 10cm 20cm - 45cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 14cm 18cm 59cm - 210cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 10cm 10cm 40cm - 80cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 10cm 10cm 0cm - 0cm
Senast uppdaterad: 31/3
10cm 25cm 25cm 35cm 15cm - 120cm
Senast uppdaterad: 31/3
10cm 15cm 45cm 49cm 30cm - 110cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 10cm 16cm 120cm - 120cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 40cm 40cm 50cm 40cm - 135cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 15cm 17cm 30cm - 30cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 10cm 10cm 15cm - 65cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 10cm 15cm 30cm - 100cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 60cm 64cm 41cm - 210cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 10cm 15cm 30cm - 50cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 10cm 13cm 15cm - 65cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 10cm 13cm 0cm - 65cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 10cm 13cm 30cm - 65cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 15cm 20cm 20cm - 110cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 30cm 30cm 50cm 20cm - 200cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 10cm 10cm 20cm - 50cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 15cm 15cm 25cm 90cm - 210cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 15cm 15cm 25cm 0cm - 50cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 12cm 15cm 22cm 130cm - 160cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 15cm 16cm 35cm 330cm - 530cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 20cm 20cm 60cm - 60cm
Senast uppdaterad: 1/4
10cm 10cm 10cm 10cm 0cm - 30cm
Senast uppdaterad: 31/3
8cm 8cm 8cm 16cm 71cm - 114cm
Senast uppdaterad: 31/3
8cm 8cm 9cm 32cm 127cm - 190cm
Senast uppdaterad: 1/4
8cm 8cm 8cm 8cm 30cm - 70cm
Senast uppdaterad: 31/3
7cm 9cm 42cm 48cm 187cm - 187cm
Senast uppdaterad: 1/4
7cm 7cm 12cm 22cm 90cm - 120cm
Senast uppdaterad: 1/4
7cm 9cm 9cm 19cm 50cm - 90cm
Senast uppdaterad: 1/4
7cm 15cm 15cm 15cm 10cm - 30cm
Senast uppdaterad: 1/4
6cm 6cm 8cm 33cm 23cm - 149cm
Senast uppdaterad: 1/4
6cm 6cm 6cm 8cm 5cm - 26cm
Senast uppdaterad: 1/4
6cm 10cm 10cm 10cm 20cm - 80cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 25cm 28cm 88cm - 185cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 5cm 13cm 0cm - 106cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 40cm 42cm 100cm - 195cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 10cm 10cm 18cm 6cm - 60cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 10cm 10cm 15cm 20cm - 40cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 10cm 10cm 15cm 20cm - 40cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 20cm 20cm 35cm 0cm - 55cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 25cm 25cm 28cm 61cm - 550cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 6cm 6cm 5cm - 200cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 10cm 10cm 15cm 20cm - 40cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 10cm 10cm 15cm 20cm - 40cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 10cm 10cm 15cm 20cm - 40cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 5cm 5cm 90cm - 310cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 5cm 5cm 35cm - 100cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 15cm 15cm 17cm 20cm - 50cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 5cm 11cm 55cm - 135cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 10cm 15cm 10cm - 100cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 10cm 10cm 15cm 20cm - 40cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 10cm 10cm 15cm 20cm - 40cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 10cm 10cm 15cm 20cm - 40cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 5cm 10cm 30cm - 50cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 5cm 5cm 100cm - 50cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 10cm 10cm 20cm 50cm - 100cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 5cm 5cm 12cm - 40cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 9cm 9cm 130cm - 180cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 5cm 15cm 0cm - 30cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 5cm 5cm 30cm - 70cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 5cm 5cm 30cm - 80cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 20cm 20cm 20cm 50cm - 90cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 5cm 6cm 0cm - 5cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 5cm 10cm 65cm - 105cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 6cm 7cm 10cm 30cm - 85cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 5cm 8cm 8cm N/A - N/A
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 9cm 9cm 9cm 10cm - 60cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 13cm 13cm 16cm 70cm - 30cm
Senast uppdaterad: 1/4
5cm 10cm 10cm 15cm 20cm - 40cm
Senast uppdaterad: 1/4
4cm 36cm 66cm 77cm 105cm - 213cm
Senast uppdaterad: 1/4
4cm 9cm 9cm 9cm 10cm - 35cm
Senast uppdaterad: 1/4
4cm 9cm 9cm 9cm 70cm - 100cm
Senast uppdaterad: 1/4
4cm 9cm 9cm 9cm 50cm - 100cm
Senast uppdaterad: 1/4
3cm 3cm 23cm 25cm 45cm - 185cm
Senast uppdaterad: 1/4
3cm 23cm 73cm 77cm 150cm - 250cm
Senast uppdaterad: 1/4
3cm 3cm 3cm 3cm 40cm - 195cm
Senast uppdaterad: 1/4
3cm 3cm 23cm 26cm 88cm - 185cm
Senast uppdaterad: 1/4
3cm 13cm 16cm 16cm 32cm - 144cm
Senast uppdaterad: 1/4
3cm 4cm 5cm 6cm 23cm - 45cm
Senast uppdaterad: 1/4
3cm 3cm 7cm 52cm 135cm - 155cm
Senast uppdaterad: 1/4
3cm 3cm 8cm 9cm 5cm - 30cm
Senast uppdaterad: 1/4
3cm 7cm 10cm 22cm 20cm - 142cm
Senast uppdaterad: 1/4
3cm 3cm 3cm 23cm 180cm - 190cm
Senast uppdaterad: 1/4
3cm 8cm 15cm 15cm 15cm - 55cm
Senast uppdaterad: 1/4
3cm 8cm 8cm 8cm 30cm - 65cm
Senast uppdaterad: 1/4
2cm 2cm 2cm 7cm 2cm - 83cm
Senast uppdaterad: 1/4
2cm 2cm 2cm 2cm 2cm - 120cm
Senast uppdaterad: 1/4
2cm 2cm 2cm 3cm 10cm - 140cm
Senast uppdaterad: 1/4
2cm 2cm 2cm 3cm 10cm - 140cm
Senast uppdaterad: 1/4
2cm 2cm 2cm 12cm 65cm - 45cm
Senast uppdaterad: 1/4
2cm 2cm 12cm 16cm 40cm - 60cm
Senast uppdaterad: 1/4
2cm 2cm 2cm 3cm 10cm - 140cm
Senast uppdaterad: 1/4
2cm 2cm 2cm 5cm 30cm - 70cm
Senast uppdaterad: 1/4
2cm 2cm 2cm 2cm 10cm - 20cm
Senast uppdaterad: 1/4
2cm 2cm 2cm 2cm 187cm - 187cm
Senast uppdaterad: 31/3
2cm 16cm 17cm 19cm 100cm - 212cm
Senast uppdaterad: 1/4
2cm 4cm 4cm 4cm 10cm - 50cm
Senast uppdaterad: 1/4
2cm 2cm 2cm 2cm 85cm - 85cm
Senast uppdaterad: 1/4
2cm 12cm 12cm 12cm 40cm - 70cm
Senast uppdaterad: 31/3
1cm 1cm 5cm 11cm 35cm - 124cm
Senast uppdaterad: 1/4
1cm 31cm 35cm 36cm 60cm - 205cm
Senast uppdaterad: 1/4
1cm 1cm 4cm 5cm 1cm - 283cm
Senast uppdaterad: 1/4
1cm 1cm 1cm 1cm 1cm - 80cm
Senast uppdaterad: 1/4
1cm 2cm 4cm 4cm 1cm - 314cm
Senast uppdaterad: 1/4
1cm 31cm 35cm 36cm 60cm - 205cm
Senast uppdaterad: 1/4
1cm 1cm 6cm 9cm 60cm - 210cm
Senast uppdaterad: 1/4
1cm 1cm 11cm 15cm 22cm - 100cm
Senast uppdaterad: 1/4
1cm 4cm 4cm 4cm 10cm - 35cm
Senast uppdaterad: 1/4
1cm 5cm 5cm 5cm 20cm - 50cm
Senast uppdaterad: 1/4
1cm 1cm 1cm 1cm 50cm - 100cm

Nyhetsbrev

Skiinfo i din mobiltelefon
Läs mer

Annons

Dagens huvudnyheter

Se alla

Snökanonerna har startat i Hemavan

I helgen började snökanonerna pumpa ut snö i Centrumbacken, Hemavan. ... Mer

Annons

Annons